.DURBAN OT&E Server Maintenance – 23 February 2015